Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 14 kwietnia 2021 r.
Strona G?ówna

Administracja

Dzia? Telekomunikacji

Dzia? Telekomunikacji

 

pl. Cieszy?ski 1, 10-726 Olsztyn

tel. +4889 523-33-03; fax 523-48-99,

e-mail: telefony@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-4200; kod finansowy: 9012

 

Kierownik

Waldemar Olesi?ski

691 767 897, tel. +4889 523-33-03

 

Specjalista

Janina Czarneta                 tel. +4889 523-48-55

 

Referent

Krzysztof G?odkowski           tel. +4889 523-48-77

 

Brygadzista

in?. Mariusz Maciejewski      510 060 637, tel. +4889 523-33-10

 

Serwisant sprz?tu

mgr Mariusz Kukielski          510 060 639, tel. +4889 523-33-10

 

Konserwatorzy

Andrzej Biedulski                       510 060 638, tel. +4889 523-33-10

Adam Bojto                               510 060 642, tel. +4889 523-33-10

Jan Pozna?ski                    510 060 641, tel. +4889 523-33-10

 

Dzia? Telekomunikacji:

1)     prowadzi sprawy zwi?zane z eksploatacj?, konserwacj? i remontami urz?dze? teletechnicznych znajduj?cych si? w obiektach Uniwersytetu,

2)     nadzoruje proces instalacji w budynkach, konserwacji i remontów sieci teleinformatycznych oraz ustalanie z u?ytkownikami harmonogramu prac,

3)     zg?asza w?a?ciwej jednostce organizacyjnej potrzeby w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

4)     opracowuje plany rozbudowy sieci teleinformatycznych,

5)     przeprowadza okresowe kontrole stanu technicznego urz?dze? i sprz?tu b?d?cego w u?ytkowaniu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,

6)     wspó?pracuje z operatorami i urz?dami telekomunikacyjnymi,

7)     opracowuje spisy telefoniczne Uniwersytetu i prowadzi internetow? baz? telefoniczn?,

8)     nadzoruje rozbudow? rozdzielczej sieci telefonicznej w obiektach Uniwersytetu,

9)     informuje o wprowadzeniu do eksploatacji nowych urz?dze? telekomunikacyjnych,

10) nadzoruje taryfikacj? i wprowadzenie uprawnie? abonenckich,

11) wykonuje comiesi?czne wydruki komputerowe rozmów telefonicznych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni.

 

informacj? wytworzono:

Dzia? Telekomunikacji

za tre?? odpowiada:

Waldemar Olesi?ski

data wytworzenia:

11-07-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 772 razy (w tym z UWM 25 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-12
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa